Online prijava

Od sada Vašu prijavu možete podneti online.
Sve što treba da uradite jeste da u prijavi dostavite sledeće podatke.

  • Ime i prezime
  • Email adresa
  • Kontakt telefon

Nakon podnošenja prijave, u najkraćem mogućem roku će vas kontaktirati

administracija auto škole.