USLUGE

Auto Škola Akademija pruža usluge polaganja B kategorije

B kategoriju čine vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od 8 mesta za sedenje, ne računajući sedište vozača.

Uslovi za sticanje B kategorije su da kandidat mora imati navršenih 16 godina, važeću ličnu kartu i važeće lekarsko uverenje.

Obuka se sastoji od  40 časova teorijske obuke i 40 časova praktične obuke. Nakon završene teorijske obuke polaže se teorijski deo ispita, a nakon završene praktične obuke i praktični deo ispita.

Polaganje vozačkog ispita i dobijanje vozacke dozvole je moguće tek sa napunjenih 17 godina. Po položenom ispitu dobija se probna vozačka dozvola, sa rokom važenja od dve godine.

Probna vozačka dozvola ima neka ograničenja a to su:

  • Može se koristiti samo na teritoriji Republike Srbije
  • Zabrana upravljanja vozilom u periodu od 23:00-06:00 h
  •  Ne sme da upravlja pod uticajem alkohola
  •  Brzina kretanja vozila ne sme biti veća od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se vozilo kreće
  •  Zabrana korišćenja bilo kakvih uređaja za telekomunikaciju
  •  Lice koje je probnu vozačku dozvolu steklo sa navršenih 17 godina života, ne sme da da upravlja vozilom bez nadzora lica, koje ima vozačku dozvolu B kategorije najmanje 5 godina

Za dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

011/403-20-94